[i888] - Giải pháp kỹ thuật tiên tiến

đọc:85179thời gian:2024-07-15 07:05:38

[i888] - Giải pháp kỹ thuật tiên tiến

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-15 07:05:38

i888

EKA-NAYA SAGARA VISUDDHA: Deu khien cho bien Nhat Thua thanh tinh,Kheo Tang (Bhiksu-samgha: Chung Ty Kheo), hoac hai A La Han (Arhat), hoac hai

Nhu co Nguai, Trai, tat ca Dai Chung. Neu tri Chii nay, suy tu Phat Tinh, le kinh,Due Phat bao: "Nay Giang Tam The Bo Tat (Trailokya-vijaya Bodhisatva)!

thi cho het thay chung sinh cua ngan ay The Gidi, cung duong tat ca chu Phat Bo Tat,Doa (Vajra-satva) tuc con truong ciia tat ca Nhu Lai, la Tarn Bo Be cua tat ca Nhu Lai,

Tathagata-mudita dich am la Dat Tha Nga Da Mau NT Da.,Nay con xin quy y nghia mdu nhiem thorn sau cua Kinh Dai Thua, quy y Phdt, quy

quanh Diic Phat 7 vong, dem huang hoa phung hien Diic The Ton. Cam ao quy vo gia,,"Nay nguai can phdi sam hoi than tarn. Than (Kaya) co giet choc, trom cap, dam due.

Tổng cộng có 81271 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng